O NAS

Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych

sPPES

SPPES – Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych jest stowarzyszeniem zwykłym, zrzeszającym osoby fizyczne będące właścicielami, członkami zarządu lub członkami rad nadzorczych firm produkujących etykiety samoprzylepne. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku i ma na celu integrację środowiska etykietowego w Polsce.

standardy zawodowe i etyczne

onas_1ph

integracja

właścicieli, członków zarządu oraz członków rad nadzorczych firm produkujących etykiety samoprzylepne

sppes-stowarzyszenie-polskich-producentow-etykiet-samoprzylepnych

reprezentowanie

członków i ich interesów w kontaktach z organizacjami miedzynarodowymi i dostawcami materiałów wykorzystywanych w branży poligraficznej

onas_2ph

wymiana

informacji z innymi Stowarzyszeniami branżowymi, rozpowszechnianie technicznych nowości wśród Członków Stowarzyszenia

bądź aktywny - dołącz do nas!

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy właściciel, członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej działającej co najmniej 24 miesiące drukarni etykiet samoprzylepnych. 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia powinna uzyskać pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się przestrzegać dobrych obyczajów kupieckich, nie naruszać zasad poufności a w prowadzonej działalności gospodarczej postępować rzetelnie i nie naruszać interesów innego Członka Stowarzyszenia.