Zostań członkiem

Pracujmy i rozwijajmy się razem!

korzyści bycia członkiem Stowarzyszenia

Praktycy praktykom

Wymień się swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniem i uzyskaj dostęp do informacji, które posiadają inni członkowie Stowarzyszenia.
Nawiąż współpracę z właścicielami, członkami zarządu, członkami rad nadzorczych firm produkujących etykiety samoprzylepne.

Rozwój i doskonalenie

Dzięki naszemu ponad 20-letniemu doświadczeniu i współpracy z największymi firmami w kraju i zagranicą, uzyskasz dostęp do wypracowanych narzędzi, umożliwiających doskonalenie i rozwój Twojej firmy oraz poszerzenie rynku Twoich
odbiorców.

Unikalna wiedza

Jedną z ważnych korzyści, które zapewni Ci SPPES, jest dostęp do unikalnej oferty szkoleń na organizowanych przez nas seminariach i sympozjach specjalistycznych. Ciągłe podnoszenie Twoich kompetencji i zdobywanie technicznych nowości da satysfakcję nie tylko Tobie, ale również Twoim klientom!

uzupełnij formularz i DOŁĄCZ DO NAS

informacje dotyczące przystąpienia

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy właściciel, członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej działającej co najmniej 24 miesiące drukarni etykiet samoprzylepnych. 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia powinna uzyskać pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się przestrzegać dobrych obyczajów kupieckich, nie naruszać zasad poufności a w prowadzonej działalności gospodarczej postępować rzetelnie i nie naruszać interesów innego Członka Stowarzyszenia. 

Każdy kandydat przedkłada Przewodniczącemu Stowarzyszenia pisemną deklarację o przyjęcie do Stowarzyszenia wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS albo kopię aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 

Przewodniczący Stowarzyszenia po sprawdzeniu wymogów formalnych dotyczących kandydatów na członków przedstawia deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia na najbliższym zebraniu członków, które większością głosów podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia.

masz pytania? zadzwoń lub napisz

Przemysław Ruge

Wiceprezes


tel: +48 (52) 374 10 10
e-mail: p.ruge@novacode.pl

Boleslaw-Jasinowicz-Prezes-SPPES

Bolesław Jasinowicz

Prezes


tel: +48 (22) 679 07 95
e-mail: b.jasinowicz@fano.pl

Maciej Wojtaszek

Wiceprezes


tel: +48 (44) 789 08 00
e-mail: mwojtaszek@aniflex.pl

Członkowie i partnerzy Stowarzyszenia