AKTUALNOŚCI

Spotkania członków SPPES oraz najświeższe newsy z branży

Stowarzyszenie SPPES – to już 25 lat!

Ostatnie lata przyniosły nam wiele nowych, nieznanych dotychczas i niespodziewanych wyzwań, wynikających z globalnej pandemii, wojny w Ukrainie, przerwania łańcuchów dostaw i lawinowym wzroście cen surowców, nośników energii oraz kosztów usług. Dla nas wszystkich ten okres był trudny ale stwarzał też nowe możliwości. Obchodziliśmy również kilka jubileuszów takich jak 25-lecie Polskiej Izby Opakowań, 100-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich czy 30-lecie Polskiej Izby Druku. W 2022 roku, swój skromny jubileusz obchodzi również SPPES – Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych.

Okoliczności powstania Stowarzyszenia pamiętam może niezbyt dokładnie, ale to był rok 1997, kiedy to Romuald Szperliński, właściciel poznańskiej drukarni Introl przedstawił nam propozycję powołania do życia naszego Stowarzyszenia. Mała grupa właścicieli i prezesów polskich firm, produkujących etykiety samoprzylepne, wśród których można wymienić  takie firmy jak Anro, AZ Color, Comex, Fano, Grafpol, Natalii, WDH czy Pakiet, powołała do życia małą organizację, która miała na celu integrację środowiska poligraficznego oraz wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. Jestem przekonany, że nikogo nie obrażę, nazywając założycieli naszego Stowarzyszenia „Ojcami chrzestnymi” fleksografii w Polsce. Byli to ludzie z wyjątkową pasją i charyzmą, przecierający nowe szlaki na polskim, dopiero kształtującym się rynku.

Bolesław Jasinowicz, Przewodniczący SPPES.

Początkowo Stowarzyszenie przyjęło nazwę SPES – Stowarzyszenie Producentów Etykiet Samoprzylepnych. Po 10 latach działalności Stowarzyszenia, dotychczasowy przewodniczący, podjął decyzję o sprzedaży swojego przedsiębiorstwa do szwedzkiej grupy Scanem, a w wyniku braku możliwości pełnienia dalej funkcji przewodniczącego, zaproponował pozostałym członkom rozwiązanie Stowarzyszenia podczas zebrania w Warszawie w roku 2007. Większa część młodszych Członków Stowarzyszenia uznała jednak, że warto kontynuować działalność tej organizacji i podczas tego zebrania wybrano nowe władze oraz dodano do nazwy przymiotnik „Polskich” w celu podkreślenia, że Stowarzyszenie gromadzi firmy o kapitale polskim. W wyniku przeprowadzonego głosowania, nowym Przewodniczącym został Artur Nowaczyk z firmy Natalii, a Vice Przewodniczącym Bolesław Jasinowicz z firmy Fano.

W ostatnich latach funkcję Przewodniczącego sprawował również Tomasz Dąbrowski, a na dzień dzisiejszy w skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący –  Bolesław Jasinowicz z firmy FANO oraz dwóch Vice Przewodniczących – Maciej Wojtaszek z firmy Aniflex oraz Przemysław Ruge z firmy Novacode.

Ostatnie dwa lata nie sprzyjały organizacji spotkań Stowarzyszenia, ale Członkowie regularnie spotykają się dwa czy trzy razy w roku na wspólnych zebraniach, na których mogą wymieniać się doświadczeniami, dzielić wrażeniami czy rozwiązywać problemy naszej branży. Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska poligraficznego, a w szczególności społeczności polskich producentów etykiet samoprzylepnych.

Dzięki działalności naszego Stowarzyszenia, mieliśmy możliwość lepszego poznania się. Być może jest to moja subiektywna ocena, ale w perspektywie tych wielu lat, spotkań i współpracy naszych Członków, musimy przyznać, że potrafimy ze sobą odważniej rozmawiać, dzielić się wspólnymi problemami, wspólnie szukać rozwiązań czy wspierać się wzajemnie w zakresie wymiany technologii, a nawet narzędzi do maszyn i materiałów do produkcji.

W ostatnich latach, które zdominowała pandemia Covid-19 czy inwazja Rosji w Ukrainę, kiedy wzrost cen materiałów do produkcji jest lawinowy a łańcuchy dostaw przerwane, potrafimy się konsolidować i wspólnie szukać rozwiązań tak potrzebnych naszym przedsiębiorstwom. W minionym roku, mieliśmy przyjemność zaprezentować produkty kilku Członków na wspólnym stoisku podczas targów Taropak pod wspólnym sztandarem naszego Stowarzyszenia. Rozważamy również możliwość organizacji wspólnego stoiska na targach zagranicznych jak Interpack czy Fachpack.

Nasze Stowarzyszenie ma podpisane umowy o współpracy z organizacjami branżowymi takimi jak Polska Izba Druku, Polska Izba Opakowań czy Polska Izba Fleksografów, aby solidarnie wnioskować i ubiegać się o właściwe rozwiązania kierowane do władz samorządowych i rządu RP. Stowarzyszenie jest również partnerem wielu takich wydarzeń jak targi Taropak, Packaging Innovations czy Warsaw Pack.

Na dzień dzisiejszy do Stowarzyszenia przynależność zgłosiło  w sumie ponad 25 firm, wśród których, można wymieniać najbardziej aktywne, takie firmy jak firma Adet, Anro, Aniflex, Beta Point, Daki, Etigraf,  Eticod, Etidruk, Etyflex, Fano, Flexodruk, Flexpress, Drukarnia Franczak, Natalii, Novacode, RSC Auto Id, SKK czy Topak-Druk.

Zapraszam osoby i firmy zainteresowane współpracą do kontaktu poprzez stronę www.sppes.pl.