AKTUALNOŚCI

Spotkania członków SPPES oraz najświeższe newsy z branży

List otwarty do Klientów

Szanowni Państwo,
Drodzy klienci – odbiorcy etykiet i opakowań.

Warszawa 2022-03-10

Na początku roku 2020 wszyscy zostaliśmy zaskoczeni nową sytuacją, wynikającą z pojawienia się nieznanego dotąd, pochodzącego z Chin, wirusa SARS-CoV-2. Coraz to nowe informacje o rozszerzającej się pandemii w Azji, Europie i na całym świecie, wprowadzały obraz grozy i niepewności do naszego życia. W szczególności niepokoiły nas informacje docierające z Włoch – regionu Lombardii, gdzie epidemia przybrała największy rozmiar. Wszechobecne maseczki i płyny do dezynfekcji były zapowiedzią nadchodzącej nowej ery, której wpływu nikt się nie spodziewał na tak dużą i globalną skalę. Każdy z nas zastanawiał się, jak ten groźny wirus wpłynie na nasze codzienne życie, nasze rodziny i działalność biznesową. Wprowadzane w kolejnych krajach i branżach obostrzenia, rosnąca ilość zakażeń oraz ilość osób hospitalizowanych, zapowiadały w niedługim czasie załamanie się wielu sektorów przemysłu i ogólnoświatowy kryzys.

Jednakże prawie cały okres pandemii był dla większości producentów dóbr szybko zbywalnych czasem pracowitym i w większości przypadków charakteryzował się wzrostem zamówień. Rosnący popyt na produkty pierwszej potrzeby był wynikiem wprowadzanych lock-downów, zmiany specyfiki pracy, wdrożenia standardu pracy Home Office, nauki zdalnej, ograniczenia usług hotelarskich i gastronomicznych a co za tym idzie, wzrostu konsumpcji tych produktów, niezbędnych w gospodarstwach domowych. Początkowo dostępność materiałów do produkcji etykiet samoprzylepnych i opakowań nie zmieniała się i mimo panującej pandemii, nie notowano żadnych niepokojących oznak, które mogły by zwiastować nadchodzącą zapaść, drastyczny wzrost cen surowców i załamanie się łańcucha dostaw na tak dużą skalę.

Niestety w ostatnim (2021) roku, cała nasza branża poligraficzna została dotknięta ogromnym, można powiedzieć lawinowym, wzrostem cen wszystkich surowców i kosztów usług. Największy wzrost cen odnotowaliśmy w zakresie podłoży samoprzylepnych, których ceny rok do roku wzrosły najwięcej a sumaryczny przyrost cen to blisko 60 %. Sukcesywnie notowaliśmy również wzrost cen farb i lakierów, ok 20 % rok do roku, kosztów energii sięgających w skrajnych przypadkach nawet 100 %, utylizacji odpadów jak również wzrost kosztów pracy wynikający z rosnącej inflacji. Początkowo następujące po sobie podwyżki przyjmowaliśmy z pewną dozą zaufania wobec naszych dostawców, oceniając je w pewnym zakresie jako wynik ogólnoświatowej pandemii. Jednak skala i rozmiar jaki osiąga aktualnie ten wzrost, w dalszej perspektywie staje się dla nas, producentów etykiet i opakowań, sytuacją wyjątkowo trudną i bez Państwa wsparcia i zrozumienia, może spowodować daleko idące konsekwencje, które mogą doprowadzić do upadłości wielu przedsiębiorstw z naszej branży.

Pod koniec roku 2021, kiedy sądziliśmy, że pandemia ma się już ku końcowi i wszystko w niedługim czasie wróci do normalności, wystąpiły niezrozumiałe dla całej branży zdarzenia, których na tym etapie już nikt się nie spodziewał. Dlaczego dopiero teraz? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Sądziliśmy, że zagrożenie powoli mija i niebawem cały świat odetchnie z ulgą, jednak niespodziewanie zaczęły pojawiać się braki w dostawach, które narastają do dnia dzisiejszego. W tym roku nowym a zarazem kluczowym powodem braków podłoży do druku, jest trwający od stycznia strajk w fabrykach UPM w Finlandii. Fabryki te zaopatrywały większość producentów podłoży drukowych w papiery niezbędne do produkcji papierów i folii samoprzylepnych. Strajk jest przewidziany do 2 kwietnia i może zostać przedłużony jeśli Związki zawodowe nie zawrą stosownego porozumienia z zarządem firmy UPM.

W chwili obecnej jesteśmy pozbawieni dostaw materiałów i surowców do produkcji bieżących zleceń. Nasze zamówienia są potwierdzane lub nie, a prognozowane terminy dostaw oscylują już w okolicach 10 a nawet 16 tygodni i często są zmieniane lub anulowane.

Kolejną, nie przewidzianą dla nas wszystkich sytuacją jest agresja Rosji na Ukrainę co skutkuje osłabieniem kursu PLN wobec walut EURO i USD. Większość cen materiałów do produkcji jest ustalana w tych właśnie walutach co powoduje dodatkowe obciążenie naszych wycen.

Dlatego w imieniu wszystkich producentów etykiet i opakowań zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, zwracam się do Państwa z apelem o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz uwzględnienie jej w Państwa działalności. Prosimy o uwzględnienie dłuższych terminów realizacji zamówień, opracowania nadchodzących potrzeb i w miarę możliwości utrzymania dotychczasowych dostawców. Wszyscy mamy te same problemy z dostępem do surowca i zmiana dostawcy może się okazać rozwiązaniem krótkotrwałym, chwilowym, generującym jedynie dodatkowe koszty, nie rozwiązującym w dłuższej perspektywie realnego problemu.

Z poważaniem
Bolesław Jasinowicz
Przewodniczący SPPES