Logo
Logo


21-22.11.2017 ExpoOPAKOWANIA - Targi opakowań
czytaj więcej

17-18.04.2018 Targi Packaging Innovations
czytaj więcej

17-18.04.2018 Jubileuszowa edycja Targów PI
czytaj więcejArchiwum   


Nadchodzące spotkanie
Wkrótce nowe terminy

Jak zostać członkiem SPPES?


Członkiem Stowarzyszenia może być każdy właściciel, członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej działającej co najmniej 24 miesiące drukarni etykiet samoprzylepnych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia powinna uzyskać pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się przestrzegać dobrych obyczajów kupieckich, nie naruszać zasad poufności a w prowadzonej działalności gospodarczej postępować rzetelnie i nie naruszać interesów innego Członka Stowarzyszenia.

Każdy kandydat przedkłada Przewodniczącemu Stowarzyszenia pisemną deklarację o przyjęcie do Stowarzyszenia wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS albo kopię aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Przewodniczący Stowarzyszenia po sprawdzeniu wymogów formalnych dotyczących kandydatów na członków przedstawia deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia na najbliższym zebraniu członków, które większością głosów podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia

Przewodniczący Artur Nowaczyk
tel. kom. 0501 186 060
e-mail: anowaczyk@natalii-rolldruk.pl

Zastępca Przewodniczącego Bolesław Jasinowicz
tel. kom. 0602 652 652
e-mail: b.jasinowicz@fano.pl

Copyright © 2009 SPPES. All Rights Reserved.
kontakt